مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1383
  دیپلم ریاضی و فیزیک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت مجموعه کانون عصر بازی (مکعب)
  2 سال مدیر داخلی شعبه 1
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  پروشات
  1 سال مسئول توزیع پوشاک به سراسر ایران در دفتر مرکزی پروشات
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  فروشگاه پروشات
  1 سال مسئول فروش در شعبه 2 پروشات (خیابان ونک)
 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۷
  فروشگاه پروشات
  1 سال مسئول فروش در شعبه 3 پروشات (مرکز خرید ونک)
https://.com