مختصری از من

انگیزه ی بسیار بالا برای همکاری دارم و بیشترین سعی خود را برای یادگیری و انجام مسئولیت به نحو احسن به کار خواهم گرفت.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون داخلی
  /دانشگاه علوم تحقیقات

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  شرکت پیمانکاری سروش توسعه ی پایدار
  مسئول دفتر/ حسابدار
 • تیر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  مجله ی فرهنگ ثمین
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ نویسنده

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در سطح مبتدی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Exel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com