مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علوم تحقیقات - ازاد اسلامی / معدل 15.6
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 14.68
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه جهاد دانشگاهی / معدل 14.44
 • 1382 تا 1385
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش کامپیوتر / معدل 15.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com