مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه تربیت معلم سبزوار / معدل 18.12

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت دژبناقرن
  مدیر امور اداری
 • مهر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای خراسان شمالی
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر آموزش

  توضیحات: علاوه بر مدیر آموزش به عنوان مدیر گروه ،معاون شورای حل اختلاف و دبیر شورای آموزشی مرکز نیز فعالیت داشتم

 • خرداد ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷
  شرکت ایزوگام به بام ممتاز شرق
  مسئول کنترل کیفیت

  توضیحات: گذراندن دوره تدوین نظام نامه کیفی ، گذراندن دوره کار با دستگاههای کنترل کیفیت ایزوگام ، تدوین نظام نامه کنترل کیفیت شرکت ایزوگام به بام ممتاز شرق

 • تیر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۴
  پتروشیمی خراسان شمالی
  مسئول آزمایشگاه

  توضیحات: فعالیت در آزمایشگاه پتروشیمی خراسان شمالی به عنوان کارآموز به مدت 3ماه

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تخصصی شیمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com