مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه فرهنگی هنری اندیشه فردای بهتر
  بازاریابی و فروش/ سهام دار و عضو هیئت مدیره و معاونت بازرگانی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هلدینگ یورواینوست
  بازاریابی و فروش/ معاونت بازرگانی
 • آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  همایش گزاران مهستان
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازرگانی
 • آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  گروه بین المللی راهبران توسعه
  بازاریابی و فروش/ مدیر بازرگانی

  توضیحات: ایجاد تیم بازاریابی حرفه ای و آموزش و پشتیبانی کامل در این شرکت
  و ساماندهی بزرگترین کنفرانس در حوزه استراتژی برند

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  مبتکران تجارت ایده آل و آبیژه
  بازاریابی و فروش/ معاونت بازرگانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  موسسه فرهنگی و هنری عصر قلم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازرگانی

  توضیحات: کارشناس برتر در سال 90 و 91 در هلدینگ آفتاب
  کسب مقام بالاترین آورده مالی در طول یک ماه و یک سال در تاریخ هلدینگ آفتاب
  و برنده شدن جایزه ویژه در نظر گرفته شده در همین خصوص (یک دستگاه خودرو)

پروژه ها

 • 1395
  اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری جزیره موریس
  معاونت بازرگانی
 • 1395
  نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان
  معاونت بازرگانی
 • 1394
  دو دوره کنفرانس بین المللی استراتژی برند
  مدیر بازرگانی
 • 1394
  کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
  مدیر بازرگانی
 • 1394
  کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی
  مدیر بازرگانی
 • 1394
  حامیان محیط زیست
  مدیر بازرگانی
 • 1393
  سازه های فضایی
  مدیر بازرگانی
 • 1393
  همایش بین المللی فولاد و سازه های فولادی
  مدیر بازرگانی
 • 1391
  استاندارد پلی به سوی بازارهای جهانی
  کارشناس بازرگانی
 • 1391
  بزرگان صنعت کشور
  کارشناس بازرگانی
 • 1390
  استاندارد، کیفیت و توسعه صادرات محور
  کارشناس بازرگانی
 • 1390
  سازمان هوشمند، مدیران هوشمند
  کارشناس بازرگانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های اجتماعی در حوزه خیریه و کمک به نیازمندان در هر زمینه ای
 • کوهنوردی
 • پیاده روی
 • شنا
 • سفر
 • مطالعه
 • فراگیری هنرهای مختلف

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com