مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه کاسپین

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۱
  لیزیتگ بانک ملی
  سخت افزار و شبکه/ Debugin pc & network و برتامه نویس

پروژه ها

 • 1392
  نوشتن مترجم زبان انگلیسی با زبان C#
 • 1392
  تشخیص چهره با c#
 • 1391
  پروژه های دانشجویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com