مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم نقشه برداری

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مرصاد شیمی ایمن راه
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه بردار- کارشناس-سرپرست دفتر فنی

پروژه ها

 • 1384
  یادگار امام
  نقشه بردار

دانش تخصصی

 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل-وورد-اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com