مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم اتومکانیک
  گرایش طراحی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  بازرگانی ابطحی
  مسئول دفتر/ معاونت

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: mba

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: mba
https://.com