مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد ماکو / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت بیمه پاسارگاد- شعبه خوی
  مسئول خسارات و کارشناس حقوقی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰
  شرکت پیمانکاری سازه آب ماکو
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تخصص در صدور بیمه های اموال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در بخش کلی خسارات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت صنعتی
 • تخصص در واحد فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تخصص در صدور بیمه های اموال
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تخصص در بخش کلی خسارات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مدیریت صنعتی
 • تخصص در واحد فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
https://.com