مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 15.94

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • office-matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDl

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com