مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی معماری
  گرایش مهندسی تکنولوژی معماری /دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی / معدل 17
 • 1390 تا 1388
  فوق دیپلم معماری
  گرایش مهندسی معماری /دانشگاه فنی کاشان / معدل 17
 • 1386 تا 1388
  دیپلم معماری
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  موسسه گویش
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زبان انگلیسی به مدت 3 سال در تمامی سطوح .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • طراحی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم طراحی داخلی
 • تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان-مدرک ttc

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی اموزشگاه مهرگان
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی اموزشگاه مهرگان
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی اموزشگاه مهرگان
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی اموزشگاه زنده رود
 • Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی اموزشگاه مهرگان
 • post prodoction
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی اموزشگاه مهرگان

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: diploma
دانش تخصصی
 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • طراحی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم طراحی داخلی
 • تدریس زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان-مدرک ttc
https://.com