مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
  /دانشگاه دانشگاه آزاد میبد
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شهید صدوقی یزد

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران اوج سپهر اصفهان وابسته به بانک صادرات ایران
  نماینده دفتر فنی در پروژه سپهر خلیج فارس یزد
 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت معمار کویر یزد
  هنرطراحی/ مدیریت بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com