مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور شهریار / معدل 16.49

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  فروشگاه قطعات خودرو
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آبان ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت بازرگانی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com