مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 18.17
 • 1392 تا 1388
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه شاهد تهران / معدل 17.52

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  مجتمع خدمات فناوری شریف
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس
 • اسفند ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  دانشگاه صنعتی شریف
  مهندسی صنایع/ کارشناس سیستم

دانش تخصصی

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین مدل کسب وکار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امکانسنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • visual paradigm
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدوین مدل کسب وکار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امکانسنجی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com