مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ادیبان گرمسار / معدل 15.63
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکتروتکنیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / معدل 16.3

دانش تخصصی

 • آشنایی با مدارات فرمان و قدرت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نصب و راه اندازی PLC Step 7
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدارات هیدرولیک و پنوماتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نصب و راه اندازی PLC LOGO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تابلوهای برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیم کشی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Automation Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • LOGO! Soft Comfort
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SIMATIC Manager
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PM Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با مدارات فرمان و قدرت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نصب و راه اندازی PLC Step 7
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مدارات هیدرولیک و پنوماتیک
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نصب و راه اندازی PLC LOGO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با تابلوهای برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با سیم کشی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com