مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه خودروسازی بهمن
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقاله: عارضه یابی کانون های ارزیابی و توسعه در ایران و ارائه راهکار

پروژه ها

 • طراحی مدل شایستگی در چهار سطح
  طراح
 • همکاری در پروژه رضایت سنجی و شناخت وضعیت موجود سازمان در شرکت اتوماسیون صنعتی برگ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آموزش و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کانون ارزیابی و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کانون ارزیابی و توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com