مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه پروژه بررسی روشهای تصفیه آب به کمک نانو فناوری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com