مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه یزد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  مهندسی برق/ تعمیر، سرویس، سرکشی کولر و سیستم تهویه دکل های مخابراتی
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت لعل گستر
  مهندسی برق/ تاسیسات کولرهای گازی

  توضیحات: کارشناس تاسیسات کولرهای گازی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  معاونت هنرستان،استادکاری برق،به مدت دوسال،تاسال 94

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • درحوزه ی ورزش علاقه مندبه رشته ی بدنسازی ،و علاقه مند به انجام هر فعالیت اجتماعی و داوطلبانه می باشم.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تاسیسات حریرتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تاسیسات حریرتی و برودتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com