مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه پیام نور کرج / معدل 13.9

پروژه ها

 • 1395
  آمایش سرزمین
  دانشجو

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت ورزشی و فرهنگی
 • دوره یکساله ورزش والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com