مختصری از من

به عنوان فارغ التحصیل از دانشگاه تهران بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را باتیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم.چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف شما مفید باشد؛روحیه بالادر کار تیمی و توان حل مسئله است. شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تا کنون در موفقیت های من بسار چشمگیر بوده است.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم پایه
  گرایش زیست شناسی /دانشگاه تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  قلم چی
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس خصوصی ومشاوره تحصیلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس زیست شناسی مشاوره تحصیلی
 • 1394
  تدریس زیست شناسی مشاوره تحصیلی
 • 1394
  تدریس زیست شناسی مشاوره تحصیلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیق و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • علوم آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیق و توسعه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com