مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1392
    کارشناسی شيمي كاربردي
    گرایش شيمي كاربردي /دانشگاه آزاد لاهيجان / معدل 14
https://.com