مختصری از من

کلا 18 سال در شرکتهای پخش سابقه فعالیت دارم در شرکتهای هنکل پاک وش /یک ویک .گلستان و ارین پخش پیشرو(گروه گلرنگ به عنوان مدیر شعبه مشغول فعالیت مبوده ام. بسیار اکتیو و علاقمندم با افراد باهوش تر از خود فعالت داشته باشم.علاقمن به کار گروهی و سیتماتیک و پیگیری برنامه های راهبری شرکت

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مالی
  گرایش حسابداری- /دانشگاه ازاد شهر ری / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت گلستان شرکت یک ویک شرکت ارین پخش پیشرو
  بازاریابی و فروش/ مدیر شعبه
 • مهر ۱۳۷۶ تا اسفند ۱۳۸۶
  هنکل پاک وش
  بازاریابی و فروش/ مدیر شعبه توزیع و فروش

  توضیحات: به مدت 10 سال در شرکت هنکل پاک وش در واحد های توسعه فروش-سرپرست فروشگاههای زنجیره ای و مدیر شعبه گیلان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت فروش و بازاریابی مهندسی فروش
  20% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com