مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانش و مهارتی من باشد، این موضوع محرک جدی در مسیر رشد فردیم محسوب می شود. از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت میبرم.سرعت کار بهم انگیزه مضاعف میده.مشتاق همکاری با آدمهای باهوشتر و قوی تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی شیمی
  گرایش گاز-پتروشیمی-پالایش /دانشگاه آزاد بوشهر / معدل 14.63

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی باشیرآلات صنعتی و ایمنی مخازن تحت فشار
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  40% Complete
  عنوان مدرک: در حد آشنایی
 • Microsoft Word
  40% Complete
  عنوان مدرک: در حد آشنایی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: در حد اشنایی
دانش تخصصی
 • آشنایی باشیرآلات صنعتی و ایمنی مخازن تحت فشار
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
https://.com