مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  دوران خدمت سربازی
  مالی و حسابداری/ دفتری و حسابداری
 • خرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  فروشگاه
  مالی و حسابداری/ فروشنده وحسابدار
 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت پخش برنج طوبی
  مالی و حسابداری/ مامور پخش

دانش تخصصی

 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم حسابداری
دانش تخصصی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فوق دیپلم حسابداری
https://.com