مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1395
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش پتروشیمی- پالایش- گاز /دانشگاه کردستان (دولتی - روزانه) / معدل 13.51
https://.com