مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت شایسته کاران خوزستان
  منابع انسانی و آموزش/ امور اداری ( روابط امور خارجی )

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • آموزش زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس و دانشجوی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آموزش زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس و دانشجوی ارشد
https://.com