مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت انبوه سازان آسایش بام کلاله
  حقوق/ مسئول حقوقی و امور قراردادها
 • فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۲
  شرکت بهره برداری کاوش‌گران شرق
  حقوق/ مشاور حقوقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com