مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد تهران مرکزی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت ماشین سنگین آریا (کاترپیلار)
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۱
  موسسه فرهنگی چاپ و نشر نظر
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت نیکو نوین
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۶
  کارخانه صنعتی آرش رنگ
  مالی و حسابداری/ حسابدار فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com