مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه بینش و دانش / معدل 15.29

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت چکاد پردازش
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس پشتیبانی

پروژه ها

 • 1395
  http://dr-hakimi.ir
  طراحی و راه اندازی
 • 1395
  http://keliddaily.ir
  طراحی و راه اندازی
 • 1395
  http://pashandi.com
  طراحی و راه اندازی
 • 1394
  http://carwach.com
  طراحی و اجرای

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش،مطالعه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com