مختصری از من

کاملا نسبت به انجام فعالیتی که به عهده ی اینجانب قرار داده میشود متعد بوده و همواره تمام سعی اینجانب آن بود که فعالیت مرتبط را با یاری خدا و تلاش فردی یه بهترین نحو انجام دهم،صداقت کاری سرلوحه وجودی اینجانب می باشد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام هر کاری که از دید سازمان فعالیتی مفید و موثر تلقی گردد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار ورد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تعالی سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com