مختصری از من

با توجه به روحیه کارتیمی و خلاقیت،همواره به دنبال یافتن راههای جدید در جهت بهبود فعالیتها و ارتقای عملکرد هستم.از طرفی به علت توانایی بالا در زمینه برقراری ارتباط و قدرت چانه زنی،مراودات بسیار خوبی با نیروی انسانی داشته و دارم و حتی علاقه مند به فعالیت در حوزه نیروی انسانی و جذب و استخدام نیز میباشم.با مفاهیم تعالی سازمانی تا حد مناسبی آشنایی دارم و از طرفی مدرک تحصیلی کارشناسی بنده،در زمینه مدیریت صنعتی است که تا حدودی به مفاهیم کنترل پروژه و بودجه ریزی،کارسنجی و ارزیابی عملکرد مسلط هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-
  گرایش گرایش مالی /دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات / معدل 18

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  بانک دی
  مالی و حسابداری/ کارشناس

  توضیحات: از سال 90جذب بانک دی شده و دارای دو سال سایقه فعالیت در شعبه میباشم و پس ازآن به عنوان کارشناس امور شعب مشغول هستم.از جمله وظایف بنده تهیه امار مربوط به مصارف و منابع شعب و تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضعف آنهاست.از طرفی با تعیین هدف برای شعب در ابتدای سال،به نوعی برنامه ریزی جهت هدف گیری صحیح شعب صورت میگیرد که رصد میزان دستیابی و تحقق هدف از جمله وظایف بنده است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بانکداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کلیه مدارک مربوط به اتمام دوره های بانکی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک تحصیلی مرتبط
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دانشگاهی مرتبط

ابزار و نرم افزار

 • . microsoft powerpoint .Microsoft Word .microsoft excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بانکداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کلیه مدارک مربوط به اتمام دوره های بانکی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک تحصیلی مرتبط
 • تحقیقات بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک دانشگاهی مرتبط
https://.com