مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران اجرایی
  /دانشگاه ابا ابیک / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نقاشی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد و world
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقاشی ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com