مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com