مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی برق
    گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
https://.com