مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) مشهد / معدل 14.2

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت مهندسین سایتک مشهد
  مهندسی برق/ مدیر فروش - کارمند
 • شهریور ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  شرکت چاپ پگاه مشهد
  کارمند
 • اسفند ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  صنایع چوب
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند

پروژه ها

 • 1394
  مشتری مداری و راهکارهای جذب مشتری
  سرپرست
 • 1393
  DVB (پخش ویدیوی دیجیتال) , استانداردها و ساختار DVB-T و DVB-H
  مدیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1-2
 • PLC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photography
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سیم و کابل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: 1-2
 • PLC
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com