مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش کسب و کار الکترونیک /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  ایران خودرو
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فناوری ارتباطات

  توضیحات: طراحی، نصب و راه اندازی Unified Communication در سطح کشور و گروه صنعتی ایران خودرو مبتنی بر بستر ماهواره و فیبر نوری.
  هم اندیش در حوزه پژوهش های الکترونیک و پژوهش های صنعتی و ارتباطات و اطلاعات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  چاپ مقاله در رزونامه الکترونیک کسب و کار چاپ مقاله در اولین همایش مدیریت منابع انسانی
 • 1395
  برگزاری دوره های شبکه و مخابرات نوین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی بدون کلام.
 • شنا
 • والیبال
 • کار گروهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت فناوری اطلاعات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مخابراتی و الکترونیک ماهواره - مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت فناوری اطلاعات

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
  100% Complete
  عنوان مدرک: مخابراتی و الکترونیک ماهواره - مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت فناوری اطلاعات
https://.com