مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش گرافيك /دانشگاه آزاد اسلامي
 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

دانش تخصصی

 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت تبلیغات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com