مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه ازاد واحد تهران شرق

نقاط قوت رفتاری

 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com