مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش حرارت -سیالات /دانشگاه فارس-واحد نی ریز / معدل 14

زبان

  • انگلیسی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com