مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه علوم و فناوری آریان / معدل 14.15
https://.com