مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نرم افزار و سخت افزار و تعمیرات
 • نصب و راه اندازی ATM و تعمیرات
 • بهمراه 13 سال تجربه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com