مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید بهشتی - (E-Learning) / معدل 14

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
    تام ایران خودرو
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رییس سیستم های اطلاعاتی
https://.com