مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه دانشکده علمی کاربردی امیرکبیر / معدل 19.25
 • 1389 تا 1392
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش تعمیرات سخت افزار /دانشگاه دانشکده علمی کاربردی انفورماتیک ایران / معدل 17.46

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  اداره امنیت ، شبکه و سخت افزار بانک ایران زمین
  سخت افزار و شبکه/

  توضیحات: 240 ساعت کارورزی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت لاجوردرایان
  سخت افزار و شبکه/ تکنسین نگهداری و تعمیرات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • wifislax
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سخت افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com