مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم حسابداری
    /دانشگاه ازاد ساوه
https://.com