مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی علوم اقتصادی واداری
  گرایش نظری /دانشگاه مازندران -بابلسر

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۴
  بسیج
  مالی و حسابداری/ معاون برنامه ریزی وبودجه

  توضیحات: اموربانکی وتخصیص بودجه های پایگاه به برنامه های بسیج

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴
  کمیته امدادامام خمینی (ره)
  مالی و حسابداری/ امور مالی وحسابداری

  توضیحات: امور مالی واداری بخش زکات را برعهده داشتم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مدرکICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com