مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
  گرایش آلودگی محیط زیست /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل / معدل 17.5
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  امور منابع آب تبریز
  کارشناس تعادل بخشی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت ثمین یدک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • GPS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم مدیریت یکپارچه امور منابع آب
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com