مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش زلزله /دانشگاه علم وصنعت / معدل 16
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 16.4

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت افق خیزان
  مهندسی عمران/ معماری/ امور اداری و نظارت
 • شهریور ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  سازمان تعاونی همیاری شهرداری
  مالی و حسابداری/ حسابرسی و خرید

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com