مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش صنعتی /دانشگاه موسسه آموزش عالی رجا

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت صنعت امن الکترونیک
  مالی و حسابداری/ کارشناس فروش

  توضیحات: صنعت امن شرکت فعال در حوزه سیستم های حفاظت تصویری است

 • دی ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  ماهنامه تخصصی نیاز دریا
  عضو گروه تحریریه

  توضیحات: نیاز دریا ماهنامه تخصصی صنعت دریا است که در گروه تحریریه ضمن بررسی خبرهای روز این صنعت گسترده، تلاش بسیار در جهت تنظیم گزارش های تحلیلی صورت گرفته است

 • دی ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۴
  باشگاه خبرنگاران جوان
  / خبرنگار

  توضیحات: اخذ مدرک مبانی خبر نویسی و
  فعالیت در حوزه های خبری مختلف به ویژه حوزه اقتصادی.
  شرکت در سمینار،همایش ها و سایر برنامه های اقتصادی دولتی و تهیه گزارش های تحلیلی و تفضیلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مبانی خبر نویسی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial and Economic Feasibility Analysis
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خبرنویسی مدرن و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مبانی خبر نویسی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنامه نگاری و روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com