مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پتروشیمی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 14.1

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پیشروپرداز آپادانا
  مسئول دفتر/ مسئول روابط عمومی
 • بهمن ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  موسسه آموزش عالی مدرسان شریف
  روابط عمومی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و تئوری PIPING
 • Process Piping Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • PDMS
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدلسازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم افزار PDMS
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD 2D
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول پایپینگ (Piping)
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول و تئوری PIPING
 • Process Piping Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com