مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد - واحد تبريز

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  صبا شيمي آريا
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • تیر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  بازرگاني PTS
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش
 • مرداد ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۴
  روغن نباتي گلناز
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش - سرپرست فروش

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارایی ثابت همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com