مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد - واحد تبريز

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  هلدینگ اکسون
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ International Market Developer - بازرسی و نظارت بر فروش و بازرگانی
 • تیر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  بازرگاني PTS
  بازاریابی و فروش/ كارشناس بازرگانی خارجی - سرپرست فروش
 • مرداد ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۴
  روغن نباتي گلناز
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش - سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارایی ثابت همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com